Podmínky používání webu muzikantiakapely.cz

1.   Úvod

1.1 Tyto podmínky upravují způsoby používání webových stránek muzikantiakapely.cz
1.2 Používáním webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud s podmínkami, nebo jakoukoli jejich částí nesouhlasíte, nesmíte web muzikantiakapely.cz používat.
1.3 Pokud se budete na webu registrovat, budete vyzváni k výslovnému souhlasu s těmito podmínkami.
1.4 Musí vám být alespoň 16 let abyste mohli používat muzikantiakapely.cz. Používáním našich webových stránek nebo výslovným souhlasem s těmito smluvními podmínkami nám zaručujete, že vám již bylo 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, můžete web používat pouze se souhlasem zákonného zástupce (např. rodičů).
1.5 Web muzikantiakapely.CZ používá cookies. Používáním webu souhlasíte s užitím cookies. Více o cookies najdete na v souboru Ochrana osobních údajů a soubory cookies.

2.    Copyright

2.1 Copyright (c) 2018 Provozovatel Muzikantiakapely.cz
(a) spolu s našimi poskytovateli licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a materiál a veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách jsou vyhrazeny

2.2 Váš obsah
(a) Spojením slov „váš obsah“ v tomto dokumentu je myšleno cokoliv, co vložíte na web muzikantiakapely.cz prostřednictvím formulářů k tomu určených ve všech částech webu. Konkrétně tedy fotografie, audio, video, ale také textový obsah. Všechen váš obsah musí být váš autorský, nebo musíte vlastnít licenci k jeho užití a nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel muzikantiakapely.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího varování smazat jakýkoli váš obsah.

3.    Licence k užívání webových stránek muzikantiakapely.cz

3.1 Můžete:
(a) prohlížet stránky našeho webu prostřednictvím webových prohlížečů;
(b) sdílet obsah našeho webu na soiálních sítích s uvedením tzv. kreditu (zpětného odkazu na muzikantiakapely.cz);
(c) registrací vytvořit vlastní uživatelský účet, pro užívání funkcí povolených pouze uživatelům s vlastním účtem na našem webu;
s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek.

3.2 S výjimkou případů výslovně povolených v části 3.1 nebo jiných ustanovení těchto podmínek nesmíte z našeho webu stahovat žádné materiály ani je ukládat do počítače ani na jiná paměťová média.
3.3 Webové stránky můžete používat pouze k vašim osobním a obchodním účelům.
3.4 S výjimkou výslovně povolených, nesmíte na našem webu upravovat jakýkoli obsah webu, s výjimkou vašeho obsahu (dle části 2.2)

3.5 Pokud nevlastníte, nebo neovládáte práva k užití materiálu na našem webu, nesmíte:
(a) publikovat materiál z našich webových stránek (včetně replikace na jiné webové stránce);
(b) prodávat, pronajmout nebo sublicencovat materiály z našich webových stránek;
(c) zobrazovat na našich stránkách veřejně přístupný materiál;
(d) využívat materiál z našich webových stránek pro komerční účely; nebo
(e) redistribuovat materiál z našich webových stránek.

3.6 Bez ohledu na sekci 3.5, můžete redistribuovat náš newsletter jakýmkoli zákonným způsobem v tištěné i elektronické podobě.
3.7 Vyhrazujeme si právo omezit přístup do některých částí našeho webu, nebo i celého webu v případě, že to bude nezbytné. Toto omezení nesmíte obcházet, ani se jej pokoušet obcházet.

4.    Přijatelné použítí webu muzikantiakapely.cz

4.1 Nesmíte:
(a) používat webové stránky jakýmkoli způsobem nebo podniknout jakékoli kroky, které způsobují nebo mohou způsobit poškození webových stránek nebo poškození výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek;
(b) využívat naše webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;
(c) využívat naše webové stránky pro kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává z (nebo je spojen s) jakýmkoli malwarem, spywarem, počítačovým virem, trojským koněm, červem, loggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým počítačovým softwarem;
(d) provádět jakoukoli systematickou nebo automatizovanou činnost shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo ve vztahu k našim webovým stránkám bez výslovného písemného souhlasu;
(e) přistupovat nebo jinak interagovat s našimi webovými stránkami pomocí jakéhokoli robota, mostu, nebo jiných automatizovaných prostředků, s výjimkou indexování vyhledávačů;
(f) porušovat pokyny uvedené v souboru robots.txt na našem webu;
(g) využívat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoliv přímou marketingovou činnost (mimo jiné email marketing, SMS marketing, telemarketing a direct mailing).

4.2 Musíte se ujistit, aby veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu nebo ve vztahu k našim webovým stránkám, byly pravdivé, přesné, aktuální, úplné a nezavádějící.

5.    Registrace a účty

5.1 Registrace se provádí vyplněním formuláře na stránce https://muzikantiakapely.cz/registrace a poté je potřeba registraci potvrdit kliknutám na aktivační odkaz, který vám je zaslán na zadanou emailovou adresu během registrace.
5.2 Během registračního procesu si zvolíte uživatelské jméno, napíšete e-mail a zvolíte heslo. Pomocí těchto údajů se budete přihlašovat do vašeho účtu. Při přihlašování můžete použít uživatelské jméno, nebo e-mail pro lepší zapamatování.
5.3 Vaše uživatelské jméno nesmí být zavádějící a musí být v souladu s pravidly obsahu uvedenými v kapitole 9. Nesmíte používat svůj účet ani uživatelské jméno pro, nebo v souvislosti s předstíráním jiné identity.
5.4 Na výběr je ze dvou typů účtů. Účet Muzikanti je určen výhradně jen muzikantům. Po přihlášení mají k dispozici specifické položky k vyplnění jako například nástroj, styl hudby, atd. Účet Běžný uživatel je určen pro zájemce, kteří chtějí jen využívat bazar k prodeji, inzerovat svoje služby, které mohou nabídnout muzikantům a vkládat pracovní nabídky. Všechny zmíněné funkce jsou k dispozici také uživatelům zaregistrovaným jako Muzikant.
5.5 Nesmíte povolit jakékoliv jiné osobě užívat váš účet k přístupu na web.
5.6 Pokud se dozvíte o neoprávněním přístupu do vašeho účtu, jste povinni nás o tom neprodleně informovat.
5.7 K přístupu na web nesmíte používat účet jiné osoby.

6.    Přihlašovací údaje

6.1 Během registračního procesu si zvolíte uživatelské jméno, napíšete e-mail a zvolíte heslo. Pomocí těchto údajů se budete přihlašovat do vašeho účtu. Při přihlašování můžete použít uživatelské jméno, nebo e-mail pro lepší zapamatování.
6.2 Vaše uživatelské jméno nesmí být zavádějící a musí být v souladu s pravidly obsahu uvedenými v kapitole 9. Nesmíte používat svůj účet ani uživatelské jméno pro nebo v souvislosti s předstíráním cizí, či jiné identity.
6.3 Svoje heslo musíte držet v tajnosti.
6.4 Musíte nám ihned písemně oznámit, pokud se dozvíte o jakémkoli zveřejnění vašeho hesla.
6.5 Jste zodpovědni za jakoukoli činnost na naší webové stránce vyplývající z jakéhokoli neudržení vašeho hesla v tajnosti a můžete být zodpovědni za případné ztráty vyplývající z takového selhání.

7.    Zrušení a pozastavení účtu

7.1 Můžeme:
(a) pozastavit váš účet;
(b) smazat váš účet;
(c) upravit detaily vašeho účtu,
kdykoli dle vlastního uvážení bez upozornění, či vysvětlení. Zpravidla se bude jednat o účty hrubě porušující pravidla vycházející z tohoto dokumentu.

7.2 Vy můžete svůj účet zrušit pomocí odkazu pro smazání účtu v sekci nastavecí vašeho účtu. Smazáním účtu se nadobro vymažou veškeré osobní údaje. Tuto akci nelze vzít zpět.

8.    Váš obsah: licence

8.1 V těchto podmínkách se pojmem “váš obsah” rozumí veškeré dílo a materiály (včetně, bez omezení, textu, grafiky, obrázků, zvukových materiálů, video materiálu, audiovizuálních materiálů, skriptů, softwaru a souborů) které vkládáte, ukládáte nebo publikujete na muzikantiakapely.cz.
8.2 Všechen váš obsah musí být váš autorský, nebo musíte vlastnít licenci, nebo mít povolení vlastníků licencí, k jeho užití a nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel muzikantiakapely.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího varování smazat jakýkoli váš obsah.
8.3 Udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci na reprodukci, ukládání a publikování obsahu v souvislosti s touto stránkou a jakoukoli nástupní webovou stránkou, a to hlavně při marketingových činnostech ve prospěch muzikantiakapely.cz
8.4 Váš obsah můžete upravovat v rozsahu, který je povolen pomocí funkcí úprav, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

9.    Váš obsah: pravidla

9.1 Prohlašujete, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami.
9.2 Váš obsah nesmí být nezákonný ani protiprávní, nesmí porušovat zákonná práva žádné osoby a nesmí způsobovat žalovatelné okolnosti proti jakékoli osobě.

9.3 Váš obsah a používání vašeho obsahu na muzikantiakapely.cz v souladu s těmito podmínkami nesmí:
(a) být urážlivý nebo zlomyslně nepravdivý;
(b) být obscénní nebo neslušný;
(c) porušovat žádná autorská práva, morální právo, ochranné známky, nebo jiné právo duševního vlastnictví;
(d) porušovat právo na soukromí nebo právo o ochraně údajů podle právních předpisů;
(e) představovat nedbalé rady a prohlášení
(f) představovat podněcování ke spáchání trestného činu, pokyny pro spáchání trestného činu nebo podporu trestné činnosti;
(g) porušovat rasovou nebo náboženskou nenávistnou nebo diskriminační legislativu;
(h) porušovat právní předpisy o úředních tajemstvích;
(i) porušovat jakýkoli smluvní závazek vůči kterékoli osobě;
(j) zobrazovat násilí explicitně, graficky nebo nahodile;
(k) být pornografický, nebo sexuálně explicitní;
(l) být nepravdivý, nebo zavádějící;
(m) obsahovat pokyny, rady nebo jiné informace, které by mohli v případě provedení vyvolat nemoc, úraz nebo smrt nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu;
(n) být spam, nebo spamotvorný;
(o) být hoax;
(p) být urážlivý, podvodný, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, protispolečenský, nenávistný, nebo diskriminační;
(q) nikomu způsobit způsobit obtěžování, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost;

10. Omezení garance a záruky

10.1  Nezaručujeme:
(a) úplnost, nebo přesnost informací zveřejněných informací na webu muzikantiakapely.cz, zejména samotnými uživateli;
(b) aktuálnost jakéhokoli obsahu webu
(c) že jakýkoliv obsah, služba i web samotný zůstane stále dostupný

10.2  Vyhrazujeme si právo přerušit nebo změnit některé nebo všechny naše webové služby a přestat zveřejňovat naše webové stránky kdykoli podle vlastního uvážení bez oznámení nebo vysvětlení a bez nároku na jakoukoli náhradu nebo jinou platbu po ukončení či změně webových služeb.
10.3  V rozsahu povoleném platnými právními předpisy as výhradou oddílu 12.1 vyloučíme veškerá prohlášení a záruky týkající se předmětu těchto podmínek, našich webových stránek a používání našich webových stránek.

11. Omezení a vyloučení odpovědnosti

11.1  Nic v těchto podmínkách nebude:
(a) omezovat nebo vylučovat jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění způsobená nedbalostí;
(b) omezovat nebo vylučovat jakoukoli odpovědnost za podvod nebo podvodné chování;
(c) omezovat jakékoli závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů;
(d) vylučovat jakékoli závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných právních předpisů.

11.3  V rozsahu, v němž jsou naše webové stránky a informace a služby na našich webových stránkách poskytovány zdarma, nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody jakékoliv povahy.
11.4  Nebudeme zodpovědní za ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.
11.5  Nebudeme vám zodpovědní za případné ztráty v podnikání, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, užívání, výroby, očekávaných úspor, obchodů, smluv, obchodních příležitostí nebo dobré vůle.
11.6  Nezodpovíme vám za ztrátu nebo poškození dat, databází nebo softwaru.
11.7  Nezodpovíme vám za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.
11.8  Jste si vědom toho, že je v našem zájmu omezení osobní odpovědnosti naší i našich spolupracovníků a s ohledem na tento zájem potvrzujete naší omezenou odpovědnost a souhlasíte s tím, že osobně proti nám nepodáte žádný nárok na ztráty, které jste utrpěli v souvislosti s webovou stránkou nebo těmito podmínkami.

12. Porušení těchto podmínek

12.1  Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek, pokud tyto podmínky nějakým způsobem porušujete, nebo pokud se domníváme, že jste tyto smluvní podmínky porušili jakýmkoli způsobem, můžeme:
(a) vám zaslat jedno nebo více formálních varování;
(b) vám dočasně pozastavit přístup na naše webové stránky;
(c) trvale zakázat přístup na naše webové stránky;
(d) vám zablokovat počítače pomocí vaší IP adresy od přístupu na naše webové stránky;
(e) kontaktovat některého nebo všechny poskytovatele internetových služeb a požádáme, aby zablokovali váš přístup na naši webovou stránku;
(f) zahájit proti vám soudní řízení
(g) pozastavit, nebo úplně zablokovat, či vymazat váš účet.

12.2  Pokud pozastavíme nebo zakážeme nebo zablokujeme přístup na naši webovou stránku nebo na část našich webových stránek, nesmíte podniknout žádné kroky k obcházení takového pozastavení nebo zákazu či blokování (včetně mimo jiné vytvoření a / nebo použití jiného účtu).

13. Úpravy podmínek

13.1  Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat.
13.2  Doporučujeme vám čas od času kontrolovat změny v těchto podmínkách. Pokud nebudete souhlasit s revidovanými podminkami, musíte přestat web používat.
13.3  Registrovaným uživatelům budeme automaticky zasílat oznámení o případných změnách v podmínkách. Pokud nebudou souhlasit s revidovanými podmínkami, musí zrušit svůj účet a webové stránky přestat používat. Případně nám dát nesouhlas najevo a můžeme zrušení účtu provést za vás.

14. Oddělitelnost

14.1  Pokud je některé z ustanovení těchto podmínek určeno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonný a / nebo nevymahatelný, ostatní ustanovení budou i nadále v platnosti.
14.2  Pokud by jakékoliv protiprávní a / nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla daná část zrušena, bude tato část považována za vypuštěnou a zbývající část ustanovení budou i nadále platná.

15. Práva třetích stran

15.1  Smlouva v souladu s těmito podmínkami je v našem a ve vašem prospěchu a není určena k tomu, aby byla prospěšná nebo vymáhatelná jakoukoli třetí stranou.
15.2  Uplatnění práv účastníků na základě smlouvy podle těchto podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

16. Shrnutí podmínek

16.1  S výhradou oddílu 11.1 tyto smluvní podmínky spolu s našimi zásadami ochrany soukromí a cookies představují celou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s používáním našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a námi ve vztahu k vašemu použití našich webových stránek.

21. Naše detaily

21.1  Vlastníkem a provozovatelem webu muzikantiakapely.cz je Tomáš Široký, 287 Kings Drive, Eastbourne, BN212YA, Velká Británie.
21.4  Můžete nás kontaktovat elektronicky na adrese info@muzikantiakapely.cz

Přihlašte se k odběru novinek z hudebního světa muzikantiakapely.cz

Zásady ochrany osobních údajů.
Používáme ověřený mailingový program MailChimp


Partneři: